Certificeringen en vergunningen

Om bedrijven zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun donatie, is ITdonations volledig gecertificeerd. Met certificaten en vergunningen als ISO 9001, ISO 14001 ISO 27001 en NEN 7510 bent u als klant niet alleen verzekerd van een goede service, maar ook van een veilige en correctie manier van vervoeren en verwerken van uw IT apparatuur.


ITdonations voldoet met onderstaande certificeringen aan de strenge eisen van de Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van kwaliteitsmanagement, milieuwetgeving, informatiebeveiliging en de verwerking en het transport van elektronische apparatuur

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hierdoor is het de maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt namelijk terug in alle onderdelen van het proces in een organisatie die een product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Met deze certificering toont ITdonations aan dat deze organisatie aan eisen van opdrachtgevers en toezichthouders voldoet.

ISO 14001

Met het ISO 14001 certificaat maakt ITdonations aantoonbaar dat deze organisatie voldoet aan eisen rondom milieuwetgeving. ITdonations richt zich hiermee op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem. Een duurzaam inkoopbeleid speelt hier een belangrijke rol in.

ISO 27001

ISO 27001 is een certificaat op het gebied van informatiebeveiliging. Doordat ITdonations in het bezit is van ISO 27001, kan gegarandeerd worden dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde is en dat er voldoende inzet is gedaan om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging. Ook bent u verzekerd dat er belang wordt gehecht aan de privacy van klanten en dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, waardoor het risico op incidenten wordt verkleind.

NEN 7510

Ook NEN 7510 is een certificaat voor informatiebeveiliging, welke gezien kan worden als een uitbreiding op ISO 27001. NEN 7510 heeft een aanvullende set eisen die gericht zijn op de zorgsector.

WEEELABEX

WEEELABEX (conform NEN-EN 50614:2020) legt het minimale kwaliteitsniveau vast voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Sinds 1 juli 2015 mogen bedrijven zonder WEEELABEX certificering geen e-waste meer verwerken.

NIWO

De NIWO is een vergunning voor transportbedrijven. Bij ITdonations is deze vergunning noodzakelijk om IT-apparatuur van en naar het servicecenter in Nieuwegein te transporteren.

Blancco

Blancco is de verwijderingssoftware die gebruikt wordt door ITdonations en voldoet volledig aan alle wettelijke normen die vereist zijn voor gegevensbeveiliging en duurzaamheid. Dit is de manier om veilig en definitief data te verwijderen van informatiedragers. De software produceert per informatiedrager een gedetailleerd certificaat van dataverwijdering. Zo is de dataverwijdering volledig geborgd. Blancco is getest, gecertificeerd, goedgekeurd en aanbevolen door onder anderen de Nederlandse AIVD.

Waarom ITdonations?

  • Duidelijke en heldere afvoer/verwerking
  • Voorkomen van diefstal
  • Dataverwijdering certificaat (Blancco)
  • Flexibel (in alle opzichten)
  • Kosteloze afvoer van IT apparatuur die geen waarde betreft (CRT/kabels etc.)
  • Asset registratie
  • Extra controle en ondersteuning CMDB

Heeft u vragen? 

Bel Sandra Mulder op 030-248 40 04 of stuur een mail naar [email protected]